Suyun Kimyasal Özellikleri

Suyun Kimyasal Özellikleri,Suyun Kimyasal Yapısı,Suyun Kimyasal analizi,suyun yapısında bulunan elementler

Su, oldukça küçük bir molekül. Öyle ki, neredeyse oksijen atomunun çapına çok yakın büyüklükte ve atomik kütlesi de 18 g/mol. Bunun durumun sorumlusu, bilinen en küçük atom olan hidrojen. Bir oksijen atomunun her iki yanına bağlı birer hidrojen atomundan oluşan su molekülünün geometrik şekli, kolları arasında 104,5 derecelik açı bulunan bir “V” harfine benziyor.

Suyun kimyasal formülü H2O’dur.
Bunun anlamı bir su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluştuğudur. Oksijen atomunun 2 yanında 104,45° açı oluşturacak şekilde bağlanmış iki hidrojen atomu bulunur. İyonik olarak da, (H+) bir hidrojen iyonuna bağlanmış, (OH-) hidroksit iyonu; yani HOH şeklinde tanımlanabilir..

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşuyor. Bu elementlerin her ikisi de normal koşullar altında gaz. Ama suyu oluşturacak şekilde bir araya geldiklerinde, sıvı bir bileşik oluyorlar

Her molekülde bulunan oksijen atomu, kendisine komşu su moleküllerinin hidrojen atomlarıyla kısmi bir elektriksel ilişki kuruyor. Bu pozitiflik-negatiflik ilişkisi nedeniyle moleküller birbirlerini güçlü bir şekilde çekiyorlar. Bu olayın kimyadaki adı “hidrojen bağları”. Hidrojen bağları sayesinde her su molekülü 4 su molekülüyle bağ yapabiliyor. Bu bağlar, suyun olağandışı kimyasal özelliklerinden sorumlu: Su, kendisine yakın boyuttaki moleküllerin hepsinden daha geniş bir sıcaklık aralığında sıvı halde kalabiliyor.

Suyun donma noktası 00C ve kaynama noktası da 1000C. Ancak, moleküler yapısı nedeniyle her sıcaklıkta buharlaşabilen su, dünya üzerinde her 3 haliyle de gözlenebiliyor (yoksa kutup bölgelerindeki atmosferde hiç su buharı bulunamazdı).

Karbondioksit, argon, ozon, helyum gibi bazı gazlarla birlikte atmosferimizin %1’lik bölümünü oluşturan su buharı, Dünya’nın farklı bölgelerinde farklı oranlarda bulunuyor. Bu oran, iklim koşullarına göre farklılık göstermesinin yanında, rakımdan da etkileniyor. Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça atmosferik su buharı azalıyor. Su buharının %99’u atmosferimizin en alt tabakası olan troposferde bulunuyor. Atmosferdeki su buharının en önemli rolü, özellikle kızıl ötesi dalga boyundaki güneş ışınlarının %70’ini soğurması.

Dünyamızın kabuğunun yaklaşık ¾’ünü kaplayan suyun %2’lik bölümü, kutuplarda donmuş halde bulunuyor. En azından şimdilik… Olağandışı molekül özelliği nedeniyle, katı hali sıvı halinden daha hafif. Bu sayede, kutuplardaki buz tabakalarının altında okyanus suları sıvı halde kalabiliyor ve buralarda canlılık devam edebiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir